Voorjaar 2019; fotografie Herman Schoemaker

Voorjaar 2019; fotografie Herman Schoemaker

Onkruidbestrijding zonder gebruik te maken van chemische middelen

Zes jaar geleden namen wij het onderhoud van de oude begraafplaats aan het Reijerskoop over van de gemeente Boskoop. Volgens overeenkomst zouden we ons uitsluitend bezig houden met de beplanting. De gemeente had tot dan toe het onderhoud beperkt door een paar keer per jaar het onkruid met chemisch middelen te lijf te gaan. Het meeste onkruid bleek zelfs resistent te zijn voor de gebruikte middelen. Op sommige plaatsen stond het onkruid kniehoog. Het was duidelijk dat we het met chemische middelen niet gingen redden. We bezochten een aantal begraafplaatsen in de omgeving om te zien wat er zoal in gelijke omstandigheden kon groeien We besloten over te gaan tot intensief schoffelen en wieden, daarnaast om de kale stukken te beplanten met bodembedekkers. We constateerden dat het oppervlak van veel begraafplaatsen bestond uit puur zand, wat niet bepaald een goede bodem was om beplanting te laten opgroeien. Ten einde dit te verbeteren .begonnen we met het aanbrengen van een vijf centimeter dikke laag compost. Als beplanting kozen we voor de volgende bodembedekkers: Vinca minor, Geranium macrophilla Spessart, Alchemilla mollis, Lavandula ang. Hidcote. Als tussenbeplanting kozen we voor Verbena Bonarensis, Anemone hyb.’Honarine Jobert’  en Allium afl. ‘Purple Sensation’. Van de bodembedekkers plantten we ongeveer 16 plantjes per vierkante meter. Totaal waren dat 7200 planten. We deden er twee seizoenen over om al het materiaal te verwerken. Dankzij overvloedige regens stond het sortiment er na afloop zeer gunstig bij. Ook het onkruid groeide voorspoedig. Daar hadden we meteen een probleem. De boomkwekers onder de vrijwilligers vonden het wieden onzin. Sinds de beschikbaarheid van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals DDT, Simazin, Aldrin, Dieldriin, Roundup en Nicotine werd er nauwelijks nog gewied. Het spuiten was veel goedkoper. De meer milieubewuste vrijwilligers weigerden echter pertinent aan de chemische bestrijding mee te werken. De gemeente Alphen aan den Rijn overwoog het gebruik van chemische middelen in het openbaar groen te verbieden. Na de fusie van de gemeente Boskoop met Alphen aan den Rijn was het verbod een feit en konden we ons concentreren op het wieden. Al gauw zagen we een spectaculaire afname in het ongewenste kruid en tegelijkertijd een bemoedigende groei van de bodembedekkers. Het onkruid moest nog wel nauwlettend in de gaten gehouden worden. We hebben zestien vrijwilligers, Daarvan zijn er een paar die zich vrijwel uitsluitend bezig houden met schoffelen, anderen doen alleen maar aan wieden. De schelpenpaden bleken moeilijk te schoffelen. Om te voorkomen dat het straatgras de paden gingen overheersen hebben we een gasfles met een lans aangeschaft. Daarmee wordt regelmatig het onkruid met een vlam dood gebrand.

We zijn nu een zes jaar bezig. Vergeleken met de hoeveelheid onkruid waarmee we zijn begonnen, komen we daarvan nog maar een fractie tegen. Al moeten we wel attent blijven dat geen enkele plant de kans krijgt om te gaan bloeien en zaad te zetten.

Graag nodigen we collega-beheerders uit om hen te laten zien dat de bestijding van het onkruid geenszins een hopeloze zaak is. Doorgaans zijn we iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op de begraafplaats, Reijerskoop te Boskoop. Op Open Monumentendag zijn we er van 10.00 tot 16.00 uur.

Jan den Hengst