Planning werkzaamheden 2017

Beplanting en onkruidbestrijding, 2017.

Al in het begin was het bestrijden van onkruid een bron van conflicten. De boomkwekers Jan Hooftman en Hans Loef zworen bij het bestrijden met chemische middelen. Daarentegen de milieubewuste leden, zoals Frank Snijdewint weigerden pertinent mee te werken aan de chemische bestrijding. Omdat de gemeente Alphen aan den Riijn de chemie verbood bleef bestrijding met behulp van bodembedekkers in combinatie met handmatige verwijdering de enige oplossing om het onkruid beheersbaar te houden.
Na het beplanten met verschillende soorten bodembedekkers hadden we na een paar jaar de bestrijding redelijk in de hand. We dienden er wel voor te zorgen dat de bodem afgeschermd bleef van het licht. Zodra de bodem aan het zonlicht werd bloot gesteld, zag het zaad kans te ontkiemen en konden de schoffelaars en vuilrapers weer opnieuw beginnen.
Afgelopen vrijdag hebben Hennie ik, in een ronde over de oostelijke segmenten, geconstateerd, dat er op verschillende plaatsen planten zijn verwijderd, met als gevolg dat de bestrijding weer opnieuw kan beginnen, dat het onkruid gedurende het volgende seizoen weer vrij spel heeft en als we niet oppassen we er nooit van af komen.
Op sommige plaatsen zijn de bodembedekkers uit de banden verwijderd met als argument dat de zerken anders uit elkaar gedrukt zullen wordend. Dit is overigens zeer discutabel. Houtige gewassen kunnen soms stenen zerken uit hun verband drukken, maar de stengels van kruidachtige gewassen doen dat niet. Het verwijderen moet dan ook achterwege gelaten worden.

Jan den Hengst.

Beste vrienden,

Vandaag was het weer een stralende dag. Ik hoorde in het bosje achter ons huis eerste een fazant (hebben we al een paar jaar niet meer gehad) en daarna een groene specht. Vervolgens zag ik drie bergeenden. Vanmiddag was ik op de begraafplaats en daar zag ik drie kleine vossen. Uit drie bijenkasten vlogen de volkeren in en uit. Na een rondgang met Cees moesten we wel constateren dat we hoognodig weer aan het werk moeten. De Alchemilla en de lavendel zijn  toe aan de  voorjaarssnoei. Vooral in de z.o. hoek zag ik nogal wat opschietend onkruid. Over het algemeen kan een schoffelbeurt geen kwaad (Ik denk dat de schoffellaars dat zelf ook al geconstateerd hebben). Het straatgras op de paden moet een halt worden toegeroepen. Zou dat roepen wel helpen? Kortom we moeten nodig aan het werk. Ik stel voor om vrijdag 24 maart om 14.00 uur weer te beginnen.

Ik hoop jullie allemaal te kunnen verwelkomen,

Tot gauw,

Jan den Hengst