Visie en Beheerplan

IMG_8165

Visie

De stichting vindt dat het onderhoud van de begraafplaats gericht moet zijn op het beheersen van de invloed van de voortschrijdende tijd en heeft de visie dat de karakteristieke delen weer zo goed mogelijk hersteld moeten worden.

Gebroken en verzakte grafzerken moeten gerestaureerd en gedeeltelijk rechtgezet worden. De grafschriften moeten zoveel mogelijk weer leesbaar gemaakt worden. Hierbij moet rekening gehouden worden dat de wat ‘vervallen’ sfeer van de nu eenmaal oude begraafplaats niet te veel verdwijnt.

Om het besloten karakter van de begraafplaats te versterken zouden extra bomen aan de voorzijde geplaatst kunnen worden (zie plattegrond van huidige situatie).

Hoewel het wel een begrotelijk en ambitieus plan is vindt de stichting dat het opnieuw graven van een sloot en terugplaatsen van een brug aan de voorzijde de begraafplaats veel van zijn oorspronkelijke allure terug kan geven. Hier ligt een taak voor de gemeentelijke monumentencommissie.

Op langere termijn wil de stichting bevorderen dat er meer kenmerkende bijzonderheden van Boskoop en Boskopers op de begraafplaats terug te vinden zullen zijn.

Beheerplan 2016 – 2019

De lopende en nog niet afgeronde plannen, die in het beheerplan 2012-2015 staan, worden voortgezet en het nieuwe beheerplan zal in overleg met de contactpersonen van de gemeente Alphen aangepast worden.

Begin 2019 zijn de stoeptegels rond het poort in opdracht van de gemeente vervangen door oude klinkers. Aan het toegangsgebouw moeten een paar restauraties verricht worden (beschadiging aan de boog; verwijdering roest door ijzer in muur) en opnieuw verven van gedeeltelijk afgebladerde muren.

In 2018 hebben 40 graven voorzien van betonnen grondplaten nieuw split gekregen. Ter vergemakkelijking van het terugvinden van de graven zijn een deel van de individuele graven voorzien van zelf gegoten betonnen paaltjes met letter en nummer.
De bestrating rond het poortgebouw is met stoeptegels. Dit is niet oorspronkelijk en niet mooi. Wanneer de gemeente hier een budget voor vrij kan maken wil de stichting dit graag in overleg met de afdeling beheer en innovatie laten bestraten met oude klinkers. Als voorbeeld zou de bestrating van de begraafplaats van Aarlanderveen kunnen dienen. Belangrijk is dat de afwatering verbeterd wordt en dat bij voorkeur worteldoek gebruikt om de vorming van nieuw onkruid sterk te remmen.

In 2017 is de beplanting nog verder gecomplementeerd en is verder gewerkt aan het zichtbaar en leesbaar maken van de zerken. De bereikbaarheid van de dicht op elkaar liggende graven kan worden verbeterd door smalle paden te creëren.

Bestrating begraafplaats in Aarlanderveen

In 2016 is het toegangsgebouw in opdracht van de gemeente Alphen grondig gerenoveerd. Het dak is gerestaureerd en het gebouw is weer ‘ademend’ gemaakt door de vervanging van de verflaag van de buitenmuur. Het ornament dat bovenop de toegangspoort stond is niet meer te herstellen. In opdracht van de gemeente Alphen is een afgietsel gemaakt en deze is op de oorspronkelijke plek geplaatst (26 juni 2017). Het oude beschadigde ornament (en toch weer gerestaureerd) is geplaatst in het baarhuis.

Beheerplan 2012 -2015

1. In de periode maart tot november wordt elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de begraafplaats onderhouden en werkzaamheden verricht door vrijwilligers.

2.  In de afgelopen twee jaar zijn al veel delen van de oorspronkelijke visie van de ‘Werkgroep Begraafplaats Reijerskoop in oprichting’ gerealiseerd:
a. In samenwerking met de gemeente Boskoop is in 2012 het toegangsgebouw gedeeltelijk gerenoveerd en heeft de begraafplaats in 2013 de status van gemeentelijk monument gekregen.
b. Alle bomen en struiken op de begraafplaats zijn teruggesnoeid en de meeste overwoekeringen zijn verwijderd.
c. De verschaalde bodem is bemest en door de gemeente is het middenpad opnieuw met schelpen opgehoogd.
d. Om te voorkomen dat ongewenste gewassen terugkomen is de vrije aarde tussen de graven op de volledige begraafplaats beplant met vaste planten en lage bodembedekkers volgens een vooraf bepaald beplantingsplan.
e. Het merendeel van de verzakte graven en omgevallen zerken is weer opgekrikt en recht opgezet.
f. Gebroken zerken zijn na deskundig advies met duurzame materialen gelijmd.
g. Alle zerken zijn gefotografeerd en de namen van de overledenen, inclusief datum geboorte en overlijden zijn vastgelegd. De data zijn gedigitaliseerd.
h. Met gepaste terughoudendheid is de tekst op een klein deel van de zerken weer leesbaar gemaakt.
i. Geld verkregen van donaties is gebruikt om in 2014 het herdenkingsgraf van Ottolander door een professionele steenhouwer te laten restaureren en in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

3. De begraafplaats is nu grotendeels in een goede staat van onderhoud en moet beheerd worden. Hiervoor is het volgende plan opgesteld.
a. Door reclame en voorlichting moeten fondsen en nieuwe vrijwilligers geworven worden.
b. Het interieur van het toegangsgebouw moet  gerenoveerd worden en gedeeltelijk geschikt gemaakt worden voor de opslag van materialen.
c. Het herstel van en de leesbaarheid van de tekst op de zerken moet, met gepaste terughoudendheid, voortgezet worden.
d. De beplanting moet op peil gehouden worden en waar nodig herzien worden. Een nieuw beplantingsplan kan gemaakt worden waarbij rekening gehouden wordt dat de zerken zo goed mogelijk zichtbaar blijven.
e. Een aantal geselecteerde graven van prominente Boskopenaren i.c. Straten van Nes, D.A. Koster, moeten met voorrang gerestaureerd worden in eigen beheer of gedeeltelijk met professionele hulp.
f. In samenspraak met de ‘bomengroep’  moeten de oude bomen vorm gesnoeid worden en een aantal nieuwe bomen worden geplant.

4. Convenant gemeente Alphen en de stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop.
– Gemeente Alphen vergoedt de stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop een bedrag voor het onderhouden van de begraafplaats van jaarlijks € 3000,–
– Als tegenprestatie verzorgt de stichting door inzet van vrijwilligers op de begraafplaats:
o  Onkruidbestrijding (niet chemisch)
o  Snoeiwerk bomen en struiken (m.u.v. de omringende taxushaag)
o  Renoveren grafmonumenten
o  Bijhouden en vernieuwen van de beplanting
en daarnaast draagt de stichting zorg voor het onderhouden van de website;
– De vergoeding is tevens voor de aanschaf van benodigd (plant)materiaal, materieel, werktuigen, gereedschappen en andere middelen nodig voor de bovengenoemde werkzaamheden;
– De stichting stuurt jaarlijks in januari een factuur ‘jaarlijkse kosten onderhoud Oude Begraafplaats Reijerskoop’ aan de gemeente;
– De factuur wordt vergezeld van een overzicht van de voorgenomen werkzaamheden voor het lopende jaar;
– De nadere invulling van de voorgenomen werkzaamheden geschieden in overleg met vastgoed- en begraafplaatsbeheerders;
– De looptijd van deze overeenkomst is onbepaald;
– De overeenkomst kan eenzijdig worden beëindigd;
– De beëindiging wordt uiterlijk 3 maanden voor de start van een nieuw kalenderjaar aan de andere partij gemeld.

5. Overleg met Historische Vereniging Boskoop (HVB)
a. In samenwerking met de HVB zal zoveel mogelijk historisch materiaal over de begraafplaats verzameld worden. In het bijzonder fotografisch materiaal om de oorspronkelijke kenmerken van de begraafplaats te kunnen reconstrueren.
b. Met hulp van de interviewgroep kunnen verhalen van (oud)Boskopers, die op de begraafplaats begraven zijn digitaal gelinked worden aan de foto van de zerk.

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.