Planning werkzaamheden

Jaarlijks wordt door het bestuur een planning gemaakt van de werkzaamheden voor het het nieuwe seizoen.