Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Oude Begraafplaats Reijerskoop

 

 

 

Beste medevrijwilligers,

Door Covid-19 is het voor ons in 2020 op de begraafplaats een heel apart jaar geworden. Het begon in het voorjaar al met het afzeggen van ons uitje naar de begraafplaats Groenensteeg in Leiden. Ook hebben we het seizoen niet kunnen openen met het zo langzamerhand traditionele diner in ’t Keldertje. De hoop is dat we beide activiteiten volgend voorjaar wel weer kunnen doen.

Wel hebben we 2020 kunnen openen met champagne op een heel geslaagde nieuwjaarsborrel in het Koffiehuis. Hier hebben we gelijk kennisgemaakt met onze nieuwe vrijwilliger Nico Overes. We zijn het er allemaal over eens dat we met Nico een fantastisch goede vrijwilliger erbij gekregen hebben.

Najaar 2019 hadden we flink wat plannen gemaakt over wat er dit jaar op de begraafplaats gedaan moest worden. Het is goed gelukt; we hebben zelfs meer gedaan dan we van plan waren. We zijn gestart met 5,5 kuub schelpen waardoor het centrale schelpenpad er weer als nieuw uitzag en laten hebben we nog extra stukken en zijpaden met 3 kuub schelpen aangevuld. De oude lavendels op de opgang en gedeeltelijk in de quadranten zijn vervangen door nieuwe en in de graven van de families Koster en Van Straten van Nes zijn gebroken hartjes geplaatst. Ondanks veel verschillende manieren van snoei heeft de door het Boomkwekerij Museum geschonken Schone van Boskoop nooit gebloeid en dus ook nooit goudrenetten gegeven. Na vijf jaar hebben we het opgegeven en de boom vervangen door een nieuwe Schone van Boskoop.

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het zo goed mogelijk in stand houden van de begraafplaats zodat bezoekers en nabestaanden er zolang mogelijk nog van kunnen genieten; het zogenaamde ‘begeleid verval’. Bij ons lijkt het soms wel op renovatie. Het toegangsgebouw met de baarhuisjes is door de schilder en de timmerman van de gemeente Alphen aan de buitenkant en gedeeltelijk aan de binnenkant weer opnieuw gerestaureerd en geverfd. En wij allemaal als letterschilders, steenlijmer, zerkenreinigers, planters, schoffelaars en snoeiers hebben gezorgd dat van verder verval nog weinig te merken is.

Momenteel hebben we zestien vrijwilligers. Cees snoeit in de ochtend, Piet komt meestal rond koffietijd en een aantal vrijwilligers komt ook nog op andere dagen. De Bulken komen van ver en als ze naar familie komen en Hennie als ze niet op stap is met de caravan. Jan komt niet veel meer, maar Anne zorgt dat het altijd zo gezellig is dat we allemaal met plezier zoveel mogelijk komen als we kunnen. Gerrit Bos was al ziek en is dit jaar, zo ver ik me kan herinneren, niet meer op de begraafplaats geweest. Een aantal van ons is nog bij hem langs geweest. Op 13 augustus 2020 is hij op 89-jarige leeftijd overleden. Ron moest een groot deel van het seizoen verstek laten gaan door een ernstig ongeluk waardoor een arm en been maanden in het gips zaten. Helaas heeft Ron laten weten dat hij er mee stopt. Zonder hem zullen we het schelpenpad nooit zo mooi kunnen houden. Hopelijk bedenkt hij zich en komt hij volgend voorjaar weer terug.

Anne en Frank, namens het bestuur