In memoriam Gerrit Bos

Op 13 augustus 2020 is Gerrit Bos op 89-jarige leeftijd overleden.
Tot vorig jaar was Gerrit een zeer actieve vrijwilliger op de Oude Begraafplaats Reijerskoop. Elke vrijdagmiddag hielp hij mee aan het onderhoud van de beplanting op de begraafplaats. Hij was een echte plantenexpert. We zullen zijn verhalen tijdens onze koffiepauze uit het leven in Boskoop en over (oud)-Boskopers missen.
Het bestuur van de stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop en alle andere vrijwilligers van de begraafplaats wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.