In memoriam Gerrit Bos

Op 13 augustus 2020 is Gerrit Bos op 89-jarige leeftijd overleden.
Tot vorig jaar was Gerrit een zeer actieve vrijwilliger op de Oude Begraafplaats Reijerskoop. Elke vrijdagmiddag hielp hij mee aan het onderhoud van de beplanting op de begraafplaats. Hij was een echte plantenexpert. We zullen zijn verhalen tijdens onze koffiepauze uit het leven in Boskoop en over (oud)-Boskopers missen.
Het bestuur van de stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop en alle andere vrijwilligers van de begraafplaats wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

In memoriam Ryan Boer

Op 22 oktober 2019 is Ryan Boer overleden.

Bij onze stichting was Ryan van het begin af aan betrokken. We waren nog niet eens een stichting, maar een groep mensen, die zich zorgen maakte over de verwaarlozing van de oude begraafplaats. We vroegen een onderhoud aan met bestuurders van de gemeente Boskoop. Zij waren in het begin zeer terughoudend. Dat is nu bijna tien jaar geleden. In 2013 werd dan toch officieel De Stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop opgericht.
Daarna is er veel werk verzet: grond aangevoerd, bemest, geplant, gesnoeid en veel onkruid gewied. Ryan, met zijn bestelwagen, was altijd beschikbaar om voor ons vervoer te regelen. Tijdens de toch wel zware werkzaamheden trakteerde Ryan ons op Berinnenburger. Dat werd door ons ten zeerste gewaardeerd!
Tijdens de renovatie van het baar- en lijkenhuisje kon veel materiaal bij hem in de Biezen worden opgeslagen. Voor bijeenkomsten, onze etentjes was het voor hem nooit een probleem iemand op te halen en thuis te brengen.
Onze vrijwilligersgroep is hecht. Met node en verdriet nemen we afscheid. Dit geldt nu voor Ryan.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte om zonder hem verder te gaan.

Alle vrijwilligers van de Stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop.

Voorjaar 2019; fotografie Herman Schoemaker

Voorjaar 2019; fotografie Herman Schoemaker