Afscheid Rien de Wit

 

    

Beste vrijwilligers,

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen jaren samen met jullie op vrijwillige basis de vrijdagmiddag doorgebracht op de Oude Begraafplaats Reijerskoop!
Helaas heb ik door evenwichtsproblemen deze zomer het besluit moeten nemen om te stoppen als schoffelaar. Wat wel wennen was na zoveel jaar.
Langs deze weg wil ik jullie allen bedanken voor de gezellige samenwerking!
Ook heel hartelijk dank voor het leuke en originele afscheidscadeau, de puzzel van BOSKOOP met de “gouden” schoffel, die een ereplaats krijgt in huize de Wit.
Jullie allemaal veel succes in de toekomst met het vrijwilligerswerk in het Reijerskoop!

Met hartelijke groet,

Rien de Wit
Oud-Schoffelaar in hart en nieren

 

Voorjaar 2017, we starten vrijdag 24 maart

Beste vrienden,

Vandaag was het weer een stralende dag. Ik hoorde in het bosje achter ons huis eerste een fazant (hebben we al een paar jaar niet meer gehad) en daarna een groene specht. Vervolgens zag ik drie bergeenden. Vanmiddag was ik op de begraafplaats en daar zag ik drie kleine vossen. Uit drie bijenkasten vlogen de volkeren in en uit. Na een rondgang met Cees moesten we wel constateren dat we hoognodig weer aan het werk moeten. De Alchemilla en de lavendel zijn  toe aan de  voorjaarssnoei. Vooral in de z.o. hoek zag ik nogal wat opschietend onkruid. Over het algemeen kan een schoffelbeurt geen kwaad (Ik denk dat de schoffellaars dat zelf ook al geconstateerd hebben). Het straatgras op de paden moet een halt worden toegeroepen. Zou dat roepen wel helpen? Kortom we moeten nodig aan het werk. Ik stel voor om vrijdag 24 maart om 14.00 uur weer te beginnen.

Ik hoop jullie allemaal te kunnen verwelkomen,

Tot gauw,

 Jan den Hengst

Taxodium distichum

2012_06_21 09

Als de deur opengaat op de Oude Begraafplaats Reijerskoop, staat hij daar als een blikvanger: de enorme Taxodium distichum, geplant in het jaar 1905. Oorspronkelijk stonden er twee exemplaren. In de zestiger jaren is één er van zodanig door de bliksem getroffen, dat men deze verwijderd heeft.

De Taxodium distichum op de begraafplaats is in een Boskoopse bomenroute opgenomen. In het kader van Boskoop ENT (Een Nieuwe Toekomst) zijn bomenroutes uitgezet. De routes leiden langs Boskoopse straten en wegen met bijzondere bomen. Bijzonder qua kweek of soort, maar ook omdat ze zijn geplaatst ter gelegenheid van een opvallende gebeurtenis.

Het opstellen van de bomenroutes is mogelijk geworden doordat het Cornelia Mesmanfonds geld beschikbaar heeft gesteld. Dit fonds zal zich blijven inzetten voor culturele- en sociale ondersteuning van de Boskoopse gemeenschap.

Voor beschrijvingen en inlichtingen over de routes kan men zich wenden tot het VVV kantoor, Boskoop, gevestigd op Overslag 14.