In memoriam Ryan Boer

Op 22 oktober 2019 is Ryan Boer overleden.

Bij onze stichting was Ryan van het begin af aan betrokken. We waren nog niet eens een stichting, maar een groep mensen, die zich zorgen maakte over de verwaarlozing van de oude begraafplaats. We vroegen een onderhoud aan met bestuurders van de gemeente Boskoop. Zij waren in het begin zeer terughoudend. Dat is nu bijna tien jaar geleden. In 2013 werd dan toch officieel De Stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop opgericht.
Daarna is er veel werk verzet: grond aangevoerd, bemest, geplant, gesnoeid en veel onkruid gewied. Ryan, met zijn bestelwagen, was altijd beschikbaar om voor ons vervoer te regelen. Tijdens de toch wel zware werkzaamheden trakteerde Ryan ons op Berinnenburger. Dat werd door ons ten zeerste gewaardeerd!
Tijdens de renovatie van het baar- en lijkenhuisje kon veel materiaal bij hem in de Biezen worden opgeslagen. Voor bijeenkomsten, onze etentjes was het voor hem nooit een probleem iemand op te halen en thuis te brengen.
Onze vrijwilligersgroep is hecht. Met node en verdriet nemen we afscheid. Dit geldt nu voor Ryan.
Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte om zonder hem verder te gaan.

Alle vrijwilligers van de Stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop.

Planning voorjaar 2016

Beste mensen,

IJs en weder dienende hopen we in maart weer met een frisse start aan ons werk op de begraafplaats te beginnen.
Zoals gewoonlijk verblijven Anna en ik de maand februari in een wat zonniger oord. Deze keer niet zo ver weg en ook niet zo lang. La Gomera is de bestemming, één van de kanariepietjes eilanden, we hopen 1 maart weer terug te vliegen.

Dan zouden we op 4 maart onze spullen weer terug kunnen brengen naar het poortgebouwtje. Waarschijnlijk is er dan nog niet geverfd. Omdat dat dan nog moet gebeuren was het verzoek van de gemeente om daar voorlopig alleen het hoognodige in te aan te brengen. Kruiwagens, schoppen, graaf, vuilraapemmers, schoffels en harken. In het andere huisje: stoelen en tafels. Ryan ben jij beschikbaar voor de verhuizing ? De rest van de middag zouden we rond kunnen lopen om het uitzaaiende onkruid te verwijderen en wat er nog ligt aan blad van de Taxodium distichum op te vegen..

DSC05905Op 11 maart laat ik 3 kuub compost bezorgen, dat daarna verspreid zou moeten worden. Vervolgens zouden we de bestelde Taxus baccata kunnen planten. We zouden het planten voort kunnen zetten met de Vinca minor en de Geranium macrophilla Spessart.

Ik vermoed dat we de opvolgende sessies daar nog wel mee bezig zullen zijn.

Er tussen door moet we gezamenlijk over de begraafplaats een rondgang maken om vast te stellen wat we in de komende tijd nog moeten doen.

Jan den Hengst