Monumentendag 2018

Er is hard gewerkt om de begraafplaats gereed te maken voor bezoek tijdens de monumentendag.

Leen bouwt een bescherming voor de waterpomp
Hennie snoeit de vrouwenmantel
Jan raapt onkruid
Herman snoeit de lavendel
grafnummerstenen worden teruggeplaatst
Jan den Hengst schoffelt
Nieuw geverfde vloer

Evert en Meindert hebben overuren gemaakt om te zorgen dat het verven van de vloer op tijd klaar was voor de monumentendag.

Op de monumentendag 8 september was het wat somber weer. Het aantal bezoekers in de ochtend was erg weinig maar ’s middags viel het mee. Uiteindelijk zijn er dit jaar 52 bezoekers gekomen.

Hoe bestrijdt je onkruid in 2017

Onkruidbestrijding zonder gebruik te maken van chemische middelen

Zes jaar geleden namen wij het onderhoud van de oude begraafplaats aan het Reijerskoop  over van de Gemeente Boskoop. Volgens overeenkomst zouden we ons uitsluitend bezig houden met de beplanting. De Gemeente had tot nu toe het onderhoud beperkt door een paar keer per jaar het onkruid met chemisch middelen te lijf te gaan. Het meeste onkruid bleek zelfs resistent te zijn voor de gebruikte middelen. Op sommige plaatsen stond het onkruid kniehoog. Het was duidelijk dat we het met chemische middelen niet gingen redden. We bezochten een aantal begraafplaatsen in de omgeving om te zien wat er zoal in gelijke omstandigheden kon groeien. We besloten over te gaan tot intensief schoffelen en wieden, daarnaast om de de kale stukken te beplanten met bodembedekkers. We constateerden dat het oppervlak van de begraafplaats bestond uit puur zand, wat niet bepaald een goede bodem was om beplanting te laten opgroeien. Ten einde dit te verbeteren begonnen we met het aanbrengen van een vijf centimeter dikke laag compost.  Als beplanting kozen we voor de volgende bodembedekkers:  Vinca minor, Geranium macrophilla  Spessart, Alchemilla mollis, Lavandula ang. Hidcote. Als tussenbeplanting kozen we voor Verbena Bonarensis,  Anemone hyb.’Honarine Jobert’  en  Allium afl. ‘Purple Sensation’. Van de bodembedekkers plantten we ongeveer 16 plantjes per vierkante meter. Totaal waren dat  7200 planten. We deden er twee seizoenen over om al het materiaal te verwerken. Dankzij overvloedige regens stond het sortiment er na afloop zeer gunstig bij. Ook het onkruid groeide voorspoedig. Daar hadden we meteen een probleem. De boomkwekers onder de vrijwilligers vonden het wieden onzin. Sinds de beschikbaarheid van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals DDT, Simazin, Aldrin, Dieldriin, Roundup en Nicotine werd er nauwelijks nog gewied. Het spuiten was veel goedkoper. De meer milieubewuste vrijwilligers weigerden echter pertinent aan de chemische bestrijding mee te werken. De Gemeente Alphen aan den Rijn overwoog het gebruik van chemische middelen in het openbaar groen te verbieden. Na de fusie van de gemeente  Boskoop met Alphen aan den Rijn was het verbod een feit en konden we ons concentreren op het wieden. Al gauw zagen we een spectaculaire afname in het ongewenste kruid en tegelijkertijd een bemoedigende groei van de bodembedekkers. Het onkruid moest nog wel nauwlettend in de gaten gehouden worden. We hebben zeventien vrijwilligers.

“Vrijwilligers genietend van een pauze in het zonnetje! (foto Rien de Wit)
Op vrijdagmiddag zie je met goed weer altijd vrijwilligers op de Oude Begraafplaats Reijerskoop!
Er wordt door hen gesnoeid, geschoffeld, vuil geraapt en onderhoud gepleegd aan de verweerde grafzerken.
Dit alles gebeurt in stille harmonie en naar volle tevredenheid.
Lijkt het je leuk om ook een handje uit te steken in deze oase van rust kom eens kijken op vrijdagmiddag!
Er zijn altijd nieuwe vrijwilligers welkom, dit alles is zonder enige verplichting.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!!!”

Daarvan zijn er een paar die zich vrijwel uitsluitend bezig houden met schoffelen, anderen doen alleen maar aan wieden.

De schelpenpaden bleken moeilijk te schoffelen. Om te voorkomen dat het straatgras de paden gingen  overheersen hebben we een gasfles met een lans aangeschaft.  Daarmee wordt regelmatig het onkruid met een vlam dood gebrand.

Ron Koster zorgt voor een grondige onkruidbestrijding van het schelpenpad

We zijn nu een zes jaar bezig. Vergeleken met de hoeveelheid onkruid waarmee we zijn begonnen, komen we daarvan nog maar een fractie tegen. Al moeten we wel attent blijven dat geen enkele plant de  kans krijgt om te gaan bloeien en zaad te zetten.

Graag nodigen we collega-beheerders uit om hen te laten zien dat de bestrijding van het onkruid geenszins een hopeloze zaak is. Doorgaans zijn we iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op de begraafplaats, Reijerskoop te Boskoop.

Jan den Hengst, erevoorzitter Stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop.

Onkruidbestrijding zonder gebruik te maken van chemische middelen

Zes jaar geleden namen wij het onderhoud van de oude begraafplaats aan het Reijerskoop over van de gemeente Boskoop. Volgens overeenkomst zouden we ons uitsluitend bezig houden met de beplanting. De gemeente had tot dan toe het onderhoud beperkt door een paar keer per jaar het onkruid met chemisch middelen te lijf te gaan. Het meeste onkruid bleek zelfs resistent te zijn voor de gebruikte middelen. Op sommige plaatsen stond het onkruid kniehoog. Het was duidelijk dat we het met chemische middelen niet gingen redden. We bezochten een aantal begraafplaatsen in de omgeving om te zien wat er zoal in gelijke omstandigheden kon groeien We besloten over te gaan tot intensief schoffelen en wieden, daarnaast om de kale stukken te beplanten met bodembedekkers. We constateerden dat het oppervlak van veel begraafplaatsen bestond uit puur zand, wat niet bepaald een goede bodem was om beplanting te laten opgroeien. Ten einde dit te verbeteren .begonnen we met het aanbrengen van een vijf centimeter dikke laag compost. Als beplanting kozen we voor de volgende bodembedekkers: Vinca minor, Geranium macrophilla Spessart, Alchemilla mollis, Lavandula ang. Hidcote. Als tussenbeplanting kozen we voor Verbena Bonarensis, Anemone hyb.’Honarine Jobert’  en Allium afl. ‘Purple Sensation’. Van de bodembedekkers plantten we ongeveer 16 plantjes per vierkante meter. Totaal waren dat 7200 planten. We deden er twee seizoenen over om al het materiaal te verwerken. Dankzij overvloedige regens stond het sortiment er na afloop zeer gunstig bij. Ook het onkruid groeide voorspoedig. Daar hadden we meteen een probleem. De boomkwekers onder de vrijwilligers vonden het wieden onzin. Sinds de beschikbaarheid van chemische bestrijdingsmiddelen, zoals DDT, Simazin, Aldrin, Dieldriin, Roundup en Nicotine werd er nauwelijks nog gewied. Het spuiten was veel goedkoper. De meer milieubewuste vrijwilligers weigerden echter pertinent aan de chemische bestrijding mee te werken. De gemeente Alphen aan den Rijn overwoog het gebruik van chemische middelen in het openbaar groen te verbieden. Na de fusie van de gemeente Boskoop met Alphen aan den Rijn was het verbod een feit en konden we ons concentreren op het wieden. Al gauw zagen we een spectaculaire afname in het ongewenste kruid en tegelijkertijd een bemoedigende groei van de bodembedekkers. Het onkruid moest nog wel nauwlettend in de gaten gehouden worden. We hebben zestien vrijwilligers, Daarvan zijn er een paar die zich vrijwel uitsluitend bezig houden met schoffelen, anderen doen alleen maar aan wieden. De schelpenpaden bleken moeilijk te schoffelen. Om te voorkomen dat het straatgras de paden gingen overheersen hebben we een gasfles met een lans aangeschaft. Daarmee wordt regelmatig het onkruid met een vlam dood gebrand.

We zijn nu een zes jaar bezig. Vergeleken met de hoeveelheid onkruid waarmee we zijn begonnen, komen we daarvan nog maar een fractie tegen. Al moeten we wel attent blijven dat geen enkele plant de kans krijgt om te gaan bloeien en zaad te zetten.

Graag nodigen we collega-beheerders uit om hen te laten zien dat de bestijding van het onkruid geenszins een hopeloze zaak is. Doorgaans zijn we iedere vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur op de begraafplaats, Reijerskoop te Boskoop. Op Open Monumentendag zijn we er van 10.00 tot 16.00 uur.

Jan den Hengst

Voorjaar 2017, we starten vrijdag 24 maart

Beste vrienden,

Vandaag was het weer een stralende dag. Ik hoorde in het bosje achter ons huis eerste een fazant (hebben we al een paar jaar niet meer gehad) en daarna een groene specht. Vervolgens zag ik drie bergeenden. Vanmiddag was ik op de begraafplaats en daar zag ik drie kleine vossen. Uit drie bijenkasten vlogen de volkeren in en uit. Na een rondgang met Cees moesten we wel constateren dat we hoognodig weer aan het werk moeten. De Alchemilla en de lavendel zijn  toe aan de  voorjaarssnoei. Vooral in de z.o. hoek zag ik nogal wat opschietend onkruid. Over het algemeen kan een schoffelbeurt geen kwaad (Ik denk dat de schoffellaars dat zelf ook al geconstateerd hebben). Het straatgras op de paden moet een halt worden toegeroepen. Zou dat roepen wel helpen? Kortom we moeten nodig aan het werk. Ik stel voor om vrijdag 24 maart om 14.00 uur weer te beginnen.

Ik hoop jullie allemaal te kunnen verwelkomen,

Tot gauw,

 Jan den Hengst

Planning voorjaar 2016

Beste mensen,

IJs en weder dienende hopen we in maart weer met een frisse start aan ons werk op de begraafplaats te beginnen.
Zoals gewoonlijk verblijven Anna en ik de maand februari in een wat zonniger oord. Deze keer niet zo ver weg en ook niet zo lang. La Gomera is de bestemming, één van de kanariepietjes eilanden, we hopen 1 maart weer terug te vliegen.

Dan zouden we op 4 maart onze spullen weer terug kunnen brengen naar het poortgebouwtje. Waarschijnlijk is er dan nog niet geverfd. Omdat dat dan nog moet gebeuren was het verzoek van de gemeente om daar voorlopig alleen het hoognodige in te aan te brengen. Kruiwagens, schoppen, graaf, vuilraapemmers, schoffels en harken. In het andere huisje: stoelen en tafels. Ryan ben jij beschikbaar voor de verhuizing ? De rest van de middag zouden we rond kunnen lopen om het uitzaaiende onkruid te verwijderen en wat er nog ligt aan blad van de Taxodium distichum op te vegen..

DSC05905Op 11 maart laat ik 3 kuub compost bezorgen, dat daarna verspreid zou moeten worden. Vervolgens zouden we de bestelde Taxus baccata kunnen planten. We zouden het planten voort kunnen zetten met de Vinca minor en de Geranium macrophilla Spessart.

Ik vermoed dat we de opvolgende sessies daar nog wel mee bezig zullen zijn.

Er tussen door moet we gezamenlijk over de begraafplaats een rondgang maken om vast te stellen wat we in de komende tijd nog moeten doen.

Jan den Hengst

Ds Sluijter

 

Ds SluijterMartin Hoogendoorn op schreef:

Mijn bezoeken aan het Boskoops museum combineer ik altijd met een bezoek aan de oude begraafplaats aan het Reijerskoop. De renovatie is er in volle gang. De uitvinder van de Schone van Boskoop, K.J.W. Ottolander heeft een mooie nieuwe zerk gekregen zag ik. Wie is de volgende ? Ik stem op Ds.J.Ph.Sluijter, hij is onvindbaar in het register, hij is ook onvindbaar op het Reijerskoop. Hij woonde 50 jaar in Boskoop, hij overleed in 1907. Bestaat zijn zerk nog ?

Omstreeks 1998 is zijn steen of zerk nog door een expert gezien. Hij zag het vlakbij de rustplaats van Ds.J.van Drunen.

 

Beste Martin,
De zerk van Ds. J van Drunen staat op de locatie L02. Deze zerk is van Belgisch Hardsteen en de tekst is slecht leesbaar. Je kan de zerken rondom eens bekijken of daar de zerk van Ds. Sluijter te vinden is. In het voorjaar zal ik het zelf proberen.
In het streekarchief Rijnlands Midden, Alphen aan den Rijn kan je in het Archief van de gemeente Boskoop, (1810), 1811-1828 Toegangsnummer 180.1.02 onder nummer 1104 het register van de graven op de burgerlijke begraafplaats van de gemeente Boskoop 1876 – 1938 G – M (1ste en 2de klasse) aanvragen.

Poortgebouw wordt gerenoveerd

DSC05740In opdracht van de gemeente Alphen wordt momenteel het poortgebouw van de Oude Begraafplaats Reijerskoop grondig gerenoveerd. De restauratie wordt uitgevoerd door de firma De Heeren Bouwmeester (DHB) uit Woerden. Deze aannemer is gespecialiseerd in het opknappen van monumenten. Na inspectie bleek het dak in nog slechtere staat dan gedacht en is nu bijna geheel vernieuwd. Ook worden de deuren opnieuw gezet.Tegen de afspraak in is de binnenkant van de baarhuisjes opnieuw door stukadoren bewerkt met een speciaal mortel en zijn nieuwe ventilatieroosters aangebracht. Aan de buitenkant worden nog de decoraties hersteld. In het voorjaar wordt het gebouw opnieuw geschilderd en de “gebroken zuil” na restauratie teruggeplaatst.