Welkom

De Oude Begraafplaats Reijerskoop werd in 1875 in gebruik genomen ter vervanging van het kerkhof achter de Nederlandse Hervormde kerk in het centrum van Boskoop en herbergt daardoor de oudste funeraire cultuur van Boskoop. Sinds de ingebruikstelling heeft de begraafplaats weinig structurele veranderingen ondergaan. Het poortgebouw is in een neoclassicistische stijl gebouwd en met subsidie van de gemeente op verzoek van de stichting Oude Begraafplaats Reijerskoop in 2012 opgeknapt.
In 2013 zijn het poortgebouw en de gehele begraafplaats aangemerkt als gemeentelijk monument. Op het kerkhof wordt alleen nog incidenteel begraven.

Poortgebouw van de begraafplaats

Historie
In 1875 kocht de gemeente Boskoop een stuk grond aan in het Reijerskoop en werd de nieuwe begraafplaats in gebruik gesteld. Om ten opzichte van het heersende polderpeil op voldoende hoogte te komen, werd  het stuk grond flink opgehoogd. Sloten aan alle vier de zijden zorgden voor de afwatering. Via een houten brug met hek was de begraafplaats toegankelijk.
Aanvankelijk was het alleen een protestantse begraafplaats, de katholieken werden bij hun kerk in het Randenburg begraven. In 1895 werd de Nederlands Hervormde kerk door brand verwoest en werd het kerkhof achter de kerk ontruimd. Daarna werd nog uitsluitend in het Reijerskoop begraven. In 1947 was de begraafplaats bijna vol en werd gezocht naar uitbreiding. In hetzelfde jaar werd de sloot aan de voorzijde gedempt en een ijzeren hek als afscheiding geplaatst. Omdat de grond naast de begraafplaats ongeschikt was voor uitbreiding werd in 1949 gestopt met de uitgifte van graven met uitsluitend recht en ging men over tot ruimingen. In 1953 en 1959 werd nogmaals geruimd. Sinds 1986 wordt de oude begraafplaats alleen nog gebruikt voor bijzettingen in familiegraven.

Vorm en inrichting
Sinds de ingebruikstelling heeft de begraafplaats in principe weinig veranderingen ondergaan en het is daarmee een van de oudste cultuurhistorische monumenten van de gemeente Boskoop.

Het licht geschilderde poortgebouwtje, met okerkleurig spatrand en ornamenten, is nog ongeschonden. De dakversiering wordt gevormd door twee treurende figuren die een afgebroken zuil flankeren. Aan weerszijden van de dubbele toegangsdeuren zijn, als symbolen van het eeuwig durend cyclisch proces, donkergroen geverfde ornamenten van twee zich in de staart bijtende slangen te zien. In het poortgebouwtje zijn de oorspronkelijke lijkbaarhuisjes in gebruik als expositie- en opslagruimten.

De dodenakker wordt omringd door een dichte taxushaag. Op de begraafplaats staat prominent langs het middenpad een uit de kluiten gewassen Taxodium distichum. Verder bestaat de beplanting uit taxussen, coniferen, cipressen (chamaecyparis), grote hulsten (Ilex) en sinds 2013 vaste lage beplanting en bodembedekkers.

Familiegraven van historische betekenis
Een opvallend grafmonument is de fraaie met appels en ander fruit versierde zerk op het graf van K.J.W. Ottolander (1827-1887).

ottolandergraf

Volgens inscriptie in 1888 opgericht door vrienden en vereerders. Deze beroemde boomkweker van vooral vruchtbomen werd één van de eersten die op de nieuwe begraafplaats werd begraven. In 1856 deed hij met de appel Goudrenet zijn bekendste ontdekking. De naam Schone van Boskoop heeft in Nederland nooit vaste voet gekregen. Maar in Duitssprekende landen heet de robuuste vrucht tot op de dag van vandaag nog steeds Schöner von Boskoop. In het Frans is dat de Belle de Boskoop.  Daarmee werd in Europa de naam Boskoop voorgoed op de kaart gezet. In 1880 publiceerde Ottolander het standaardwerk Practisch Handboek voor de Ooftteelt in Nederland. Onder verzamelaars nog steeds een uitermate gewild collectors item.

Begraafplaats Boskoop (0028)

Daarachter ligt tegen de taxusheg het graf van J.H. Straaten van Nes (1869-1942). Een mooi smeedijzeren hek dient als afscheiding. Volgens een in het gemeentehuis teruggevonden plaquette was hij een strijder voor Boskoops belangen. Hij was de stuwende kracht achter groots opgezette tentoonstellingen en wist invloedrijke personen daarvoor te interesseren. Op oude foto’s is hij te zien als begeleider van royalty, zoals koningin Wilhelmina, prins Hendrik en koningin Emma.

Hij nam het initiatief tot de oprichting van het Floragebouw en wist het zo te organiseren dat de bouwkosten voor rekening van de spoorwegen kwamen. Ook de publicatie van het grote boek over Boskoop in oblong formaat en in vier talen was een idee van hem. Commercieel was de uitgave geen succes, hoewel tegenwoordig ook dit boek een collectors item is.

In het tegenover liggende vak staat het grafmonument van de in 1917 overleden boomkweker D.A. Koster.

F12 D.A. Koster

De afgebroken zuil was een geschenk van de Pomologische Vereniging, die in 1861 werd opgericht en waarvan Koster bij zijn overlijden vijftien jaar het voorzitterschap had bekleed. Ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan organiseerde de vereniging onder voorzitter Koster een bloemententoonstelling, die in omvang alle vorige exposities overtrof. Koningin Wilhelmina en aartshertog Ferdinand van Oostenrijk vereerden het evenement met een bezoek en werden bij die gelegenheid ook weer rondgeleid door J.H. Straaten van Nes. In 1925 werd de naam van de Pomologische Vereeniging veranderd in de Vereeniging voor Boskoopse Culturen, later in de huidige Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.

Van andere notabelen die van invloed zijn geweest op het leven in Boskoop zijn te vermelden de huisarts Antoon Sixtus Kater, wiens zerk wordt gedecoreerd met een esculaap, de wethouder Evert Guldemond (1865- 1943), wiens naam voortleeft in het Guldemondplantsoen en voorzitter was van het Christelijk Schoolonderwijs in Boskoop. Verder treffen we vele vanouds bekende Boskoopse familienamen. Naast de Kosters, van Nessen en Vuyken, zien we namen als Bulk, Hardijzer, Van Heiningen, Hooftman, van Koolbergen, Oosthoek en vele anderen, wier nazaten soms lang geleden de gemeente hebben verlaten.

 

 

39 gedachten over “Welkom

 1. Goedemiddag,
  Vandaag bezocht ik het Graftrommel museum in Veenhuizen. Op hun overzichtskaart stond dat op de oude begraafplaats in Boskoop een graftrommel zou zijn.
  Ik ben daarin geïnteresseerd omdat ik zelf in Boskoop gewoond heb. En er nog wel eens kom.
  Klopt het dat er een graftrommel is?

 2. Goedendag
  Ik heb vandaag een korte wandeling gemaakt over de begraafplaats. Ik zou willen vragen waarom hier geen graven geruimd worden. In de reacties las ik echter dat u aangaf dat het hier om een dode begraafplaats gaat. Op internet kan ik niet vinden door wie deze aanwijzing wordt bepaald. Heeft u die informatie?

  • Rond 1960 is er een nieuwe begraafplaats gebouwd aan de Roemer in Boskoop. Vanaf die tijd werd alleen nog daar op de Algemene Begraafplaats de Roemer begraven en werd de Algemene Begraafplaats Reijerskoop hernoemd tot Oude Begraafplaats Reijerskoop. Er wordt nog gemiddeld twee keer per jaar iemand bijgezet.

 3. In dit stukje staat dat de schilder Jan Bedijs op deze begraafplaats begraven zou liggen. De Jan Bedijs (1844-1937) die in graf A19 is bijgezet, is de oudste zoon van de in Harmelen bekend geworden schilder Jan Bedijs (1814-1899). Deze was in Boskoop huisschilder (‘verwer’) en getrouwd met Teuntje Petronella Koster (1847-1913). Hij deelde in 1870 in de erfenis van zijn schoonvader Pieter Koster waardoor hij kon gaan rentenieren. Hij was zeker geen kunstschilder. (Zie ook nummers 21 en 36 van Paktijd, het tijdschrift van de Historische Vereniging Boskoop).

 4. Beste heer Snijdewint,

  Wij zouden graag willen weten of er mogelijkheden zijn om een mooi plek te krijgen op de Oude Begraafplaats Reijerskoop.

  Het zou een familiegraf zijn.

  Groet
  Ron de Graaff

  • Beste Ron,
   Op de locatie D21 ligt Labrechta Francina de Graaff begraven. Als u familie en rechthebbende bent van het graf kan er een urn van een familielid bij geplaatst worden.

 5. Mijn grootvader Tjepke Petersen was gereformeerd predikant in Boskoop
  van 1927-1941.Hij is gestorven op 9 nov.1941 en is begraven in Boskoop,evenals mijn grootmoeder.
  Mijn vraag is of het graf van mijn grootouders nog bestaat.
  Met vriendelijke groet,
  B.Leih-Waterborg

 6. Goede avond. We gaan regelmatig nog naar ons zoontje Erik van der Willik.
  Erik was 1 jaar. En zou nu 54 zijn.
  We willen toch graag weten welk nr. zijn grafje heeft.
  Met vriendelijke groet,
  Bas en Hetty van der Willik

 7. Goedemorgen kan u mij misschien helpen, ik kon pas het graf van mijn grootouders niet meer vinden ivm neven en nichtendag willen we dit graag bezoeken.. het betreft graf nummer 694085. Begraafplaats nummer 455 en aanduiding EE 14. Dank u wel m vr gr Marja Vrolijk

 8. Ik heb op de lijst gekeken en daar staat dat mijn oma de echtgenote is van Jan Auke Kramer. Dit is niet correct. Zij was de moeder van Jan Auke en de echtgenote van Jan Kramer.
  Mijn vader was Louis Jan Kramer .
  Bedankt voor het inzichtelijk maken van de graven.
  Rineke kramer

 9. Hi there, I am a decendant of the van Koolbergen family and I believe my great-grandfather Jacobus Johannus van Koolbergen is buried in this cemetery. According to the website, B24 is his gravesite. I am going to be traveling from the United States to the Netherlands next week and will be in Boskoop on Sunday September 3. Is there any way that I can actually see my great-grandfather’s tomb? It would be really meaningful! (PS, sadly I do not speak Dutch, but I can use a translation guide if necessary…) Is the cemetery open to the public during certain hours?

 10. Hallo!
  Mijn opa en oma liggen begraven. Mijn opa heet van Dodewaard en mijn oma Kranenburg – van Dodewaard. Het is een familiegraf. Ik weet alleen niet meer precies welk grafnummer het is. Zou u dit voor mij op kunnen zoeken?

  Mvg Quinty

  • Beste Quinty,
   Het mooie van deze website is dat je zelf het grafnummer kan opzoeken en zelfs een foto van de grafsteen kan zien. Je kan dit vinden onder de link ‘online-begaafplaatsen’ in het menu ‘In herinnering’, submenu ‘Wie ligt waar begraven’. Ik heb het voor je geprobeerd maar ik heb geen gegevens en geen grafzerk van hun gevonden. Mogelijk zijn ze op de begraafplaats op de Roemer begraven of mogelijk bestaat het graf niet meer. Heb je wat meer gegevens over hun dan kan ik verder voor je zoeken.

   • Hallo!
    Het graf bestaat nog wel want er gaan geregeld mensen langs namelijk. Mijn opa heet Jan van Dodewaard en mijn oma Helena van Dodewaard – van Kranenburg.

    Mvg Quinty

 11. Hallo Frank,
  op plaats CC27 is mijn broer Willem Dirk van Bergen begraven.
  Hij is geboren op 3 april en 7 dagen later 10/4/51 gestorven.
  Ik zie dat de achternaam bij U niet bekend is.

  Kunt U mij een foto van de grafsteen opsturen. Ik heb destijds gezocht en hem niet gevonden. Ik begrijp nu ook waarom (de naam nauwelijks leesbaar).

  • Beste Willem,
   De foto, die ik van zerk CC27 gemaakt hebt is inderdaad onleesbaar. Ik ga a.s. zaterdag een nieuwe foto maken, nadat ik de zerk met krijt leesbaar gemaakt heb. Ik stuur hiervan een kopie naar u toe. Ik voer de data dan ook toe in het bestand.

   Met vriendelijke groet,
   Frank Snijdewint

 12. Verleden jaar is het grafje van mijn overleden broer Douwe IJkema opgeknapt door de vrijwilligers! Daar zijn wij nog steeds erg blij mee vooral dat in de oorlog bijna geen geld was en onze ouders toch voor een gedenksteen kozen !!! Mooi om toch eens langs te gaan ! super gr Elly Groenendijk IJkema

 13. Wat is dit interessant. Ik zou graag willen weten of mijn opa (de vader van mijn moeder) daar begraven ligt. Volgens de fam is hij op de oude begraafplaats begraven. Zijn naam is Abraham Vermeer, mijn oma was Cornelia Clasina Broekhuijsen. Ik hoop wat van u te horen. Bij voorbaat dank

  • Beste mevrouw van der Vis,
   Ik heb ons bestand nagezocht maar Abraham Vermeer en Cornelia Clasina Broekhuijsen staan er niet in. Het kan zijn dat ze op de begraafplaats begraven zijn maar dan bestaat het graf nu niet meer.

   Met vriendelijke groet,
   Frank Snijdewint

 14. Goedenavond,
  Is het familiegraf van van der Willik op de reijerskoop? Pieter van der Willik, van der Willik- Neutenboom. Coby van der Willik?

  Met vriendelijke groet,
  Peter van der Willik

  • Beste Peter,
   Er zijn meerdere familie graven van de familie Willik op het Reijerskoop. Jacoba Alida Willik-Neutenboom en haar man Hendrik van der Willik hebben een grafsteen op de locatie T23 aan het Reijerskoop.

   Met vriendelijke groet,
   Frank Snijdewint

 15. Bestaat het graf van mijn vader Jan Slingerland nog en tot wanneer blijft dit bestaan ?

  Beste Jantine,
  Het graf van Jan Slingerland is op de Oude Begraafplaats Reijerskoop in Boskoop. Dit is een zogenaamde dode begraafplaats. Dit betekent dat er niet meer begraven wordt maar ook niet meer geruimd. Het graf en de zerk van Jan Slingerland blijft daardoor ‘eeuwig’ bestaan.

 16. Goedenavond,

  Mijn opa is begin jaren ’80 overleden in Boskoop. Ik herinner me vaag dat hij in Amsterdam begraven zou zijn maar heb geen idee waarom en of dat überhaupt correct is. Kan het zijn dat hij toch in Boskoop ligt begraven en zou zijn graf nog bestaan of zou het inmiddels geruimd zijn?
  Zijn achternaam was Nesvadba.

 17. Hallo
  Ik wilde weten of mijn overgrootouders er nog liggen. Opa heette willem boom en oma van haar meisjes naam blom. Oma is al in 76 overleden en opa 1986 ergens

 18. Goede avond,

  Mijn tante uit Canada is op zoek naar het graf van haar zus.

  Elisabeth van der Kraats geboren 08-01-1930 in Boskoop,
  overleden 14-02-1931
  Er werd door mijn Oma nooit over haar dood gesproken en mijn Opa is ook niet bij de begrafenis geweest.
  Mijn tante in Canada is naar haar vernoemd.
  Ligt zij bij jullie begraven?

  Groetjes Margo Vissers van der Kraats

  • Beste Margo,
   Er is geen zerk met de naam Elisabeth van der Kraats. Dit hoeft nog niet te betekenen dat ze niet is begraven op onze begraafplaats omdat niet altijd een steen geplaatst is. Ik heb nog verder gezocht maar ik heb geen begraafplaats kunnen vinden.

   Met vriendelijke groet,
   Frank Snijdewint

 19. Goededag, kunt u mij vertellen of mijn oma, Klaasje Hagen-Booij, nog op de begraafplaats is?
  Ik ben haar kleindochter.
  Hartelijke groeten,
  Marion Hagen, Boxmeer.

  • Beste Marion,
   Jouw oma ligt op de begraafplaats begraven. Met een beetje zoeken kan je haar vinden op de locatie R10. Dit is een foto van de zerk.

   Zerk van de familie Hagen-Booij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.